Khắc phục lỗi màn hình HMI Omron NS không kết nối được với máy tính bằng cổng USB

Kết nối trực tiếp cổng USB HMI Omron
Kết nối trực tiếp cổng USB HMI Omron

Sau khi cài đặt phần mềm CX-One và cấu hình kết nối USB trong CX-Designer nhưng máy tính vẫn không kết nối được với màn hình HMI Omron, có thể Windows đã không được cập nhật Driver "USB NS Omron".

Tình trạng trên có thể được khắc phục bằng cách cập nhật Driver bằng tay (Manual).
Bước 1: Vào Device manager, tìm đến thiết bị có tên "Unknow device".
Bước 2: Chọn đến tab "Driver" -> Update Driver.
Bước 3: Chọn "Browse my computer for driver software" -> Link vào C:\Program Files\OMRON\Drivers\USB (Đối với Windows 32 bit) -> Next.
Bước 4: Sau khi Update xong, sẽ có 1 cổng USB với tên Omron NS (khi cắm cáp USB).

Nếu không tìm thấy Driver USB trong ổ đĩa C, thử với driver sau:
PC kết nối trực tiếp HMI qua cổng USB
PC kết nối trực tiếp HMI qua cổng USB


Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Nhận xét