Phần mềm lập trình Omron CX-One


Một hệ thống PLC của Omron gồm các thành phần chính: Nguồn, CPU và các card/ module chức năng. Khai báo địa chỉ IO của các module trên Rack cần thực hiện đúng theo cấu hình thực tế và theo nguyên tắc bên dưới:
Cấu trúc I/O của PLC Omron

Sau khi cấu hình xong các IO, nạp thông số vào PLC Omron và chạy thử. Kiểm tra đèn trạng thái "Error" và "Run".

Ví dụ minh họa:
Cấu hình một hệ chỉ có Rack 0 (Main Rack) PLC gồm:
CPU: CS1G-CPU44H (Bao gồm card truyền thông đính kèm CS1W-SCB41-V1)
Digital Output module: CS1W-OD261 tại Slot 00
Digital Input module: CS1W-ID261 tại Slot 01
Analog Input module: CS1W-PTS02 tại slot 02
Bảng cấu hình phần cứng PLC OmronSau khi cài đặt xong:
- Module CS1W-OD261 (Input) sẽ có địa chỉ từ 0.00 đến 3.15
- Module CS1W-ID261 (Output) sẽ có địa chỉ từ 4.00 đến 4.15
- Hướng dẫn upload chương trình PLC Omron SYSMAC CS1H | CPU65H

Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top