Mạch bảo vệ chống mất pha dùng relay (rờ le) đơn giản nhất

TừMạch bảo vệ chống mất pha dùng relay
Mạch bảo vệ chống mất pha chỉ dùng relay đơn giản nhất

Nguyên lý hoạt động:
- Như tiêu đề - Chức năng sẽ tự động dừng hệ thống khi bị mất 1 hoặc nhiều pha.
- Từ sơ đồ, dễ dàng nhận thấy khi 1 trong 3 relay bảo vệ pha RL1, RL2, RL3 bị ngắt (Mất 1 pha), nguồn điều khiển (N, L) 220VAC sẽ bị ngắt => Dừng máy.
- Hệ điều khiển chỉ hoạt động khi tất cả 3 Relay RL1, RL2, RL3 hoạt động (tức có đủ điện 3 pha L1, L2, L3).

Ưu điểm: Kinh tế, dễ lắp đặt, sử dụng.
Nhược điểm: Chỉ bảo vệ mất pha, không bảo vệ được sụt áp.

Nhận xét