Mạch bảo vệ chống mất pha dùng relay

Mạch bảo vệ chống mất pha chỉ dùng relay đơn giản nhất

Nguyên lý hoạt động:
- Như tiêu đề - Chức năng sẽ tự động dừng hệ thống khi bị mất 1 hoặc nhiều pha.
- Từ sơ đồ, dễ dàng nhận thấy khi 1 trong 3 relay bảo vệ pha RL1, RL2, RL3 bị ngắt (Mất 1 pha), nguồn điều khiển (N, L) 220VAC sẽ bị ngắt => Dừng máy.
- Hệ điều khiển chỉ hoạt động khi tất cả 3 Relay RL1, RL2, RL3 hoạt động (tức có đủ điện 3 pha L1, L2, L3).

Ưu điểm: Kinh tế, dễ lắp đặt, sử dụng.
Nhược điểm: Chỉ bảo vệ mất pha, không bảo vệ được sụt áp.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top