Bộ cài đặt SIMATIC WinCC 7.0 SP3 hỗ trợ các hệ điều hành:
- Windows 2003 Server SP2 for WinCC Server / SingleStation / Client
- Windows 2003 Server R2 SP2 for WinCC Server / SingleStation / Client
- Windows 2008 Server SP2 (32-Bit) for WinCC Server / SingleStation / Client
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-Bit) for WinCC Server / SingleStation
- Windows XP Professional SP3 for SingleStation / Client / Server up to 3 Clients
- Windows 7 SP1 (32-Bit / 64-Bit) Professional, Enterprise, Ultimate for WinCC SingleStation
Phần mềm Siemens Simatic WinCC 7.0 SP3 full
Phần mềm Siemens Simatic WinCC 7.0 SP3 full

Link tải về phần mềm WinCC 7.0:

Google Drive - 6.53GB
https://drive.google.com/file/d/1V-oHS8Mvl1fW4m_3B5oulFg-RkBy1yiT/view

Thuốc giải cho WinCC bản Full:
https://drive.google.com/open?id=1f8mgJqXaFrziw6t2n_r2ahNNNOIblfcR

Hướng dẫn "giải độc" cho Win CC để sử dụng bản Full:
Chạy file thuốc giải có tên "Sim_EKB_Install"
Thuốc giải Simatic Wincc
Thuốc giải Simatic Wincc
Click vào Required keys -> Select All -> Nhấn nút "All" như hình bên dưới:
Kích hoạt Wincc bản full
Kích hoạt Wincc bản full

Nếu Active thất bại, xóa thư mục có tên "AX NF ZZ" và thực hiện lại.
Trong trường hợp folder bị ẩn, thực hiện các bước sau:
Hiện thư mục bị ẩn bằng tùy chọn "Folder and Search options"
Hiện thư mục bị ẩn bằng tùy chọn "Folder and Search options"
Các bước làm hiện thư mục biị ẩn trong Windows
Các bước làm hiện thư mục bi ẩn trong Windows

Đăng nhận xét Blogger

 
Top