SONOFF® RF Bridge 433: Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi
Nguyên lý hoạt động của bộ chuyển đổi RF- Wifi
Nguyên lý hoạt động của bộ chuyển đổi RF- Wifi
Cho phép điều khiển trên diện rộng
Cho phép điều khiển trên diện rộng
Kết nối với thiết bị Smart phone dễ dàng
Kết nối với thiết bị Smart phone dễ dàng

Học lệnh qua điều khiển không dây RF 433MHz
Học lệnh qua điều khiển không dây RF 433MHz
Dễ dàng quản lý
Dễ dàng quản lý
Có thể tích hợp thêm các thiết bị an ninh cho ngôi nhà nhanh chóng
Có thể tích hợp thêm các thiết bị an ninh cho ngôi nhà nhanh chóng
Báo động - khi có trộm (Sử dụng đi kèm với cảm biến chuyển động PIR)
Báo động - khi có trộm (Sử dụng đi kèm với cảm biến chuyển động PIR)
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF® 9
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF® 8
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF® 7
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF® 6
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF®  5
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF®
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF® 3
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF®  2
Bộ chuyển đổi tín hiệu điều khiển RF 433MHz sang mạng Wifi SONOFF®  1

Đăng nhận xét Blogger

 
Top