Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF

Công tắc cảm ứng âm tường - Loại 1, 2 và 3 kênh
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Điều khiển qua mạng ở bất cứ nơi đâu
Điều khiển qua mạng ở bất cứ nơi đâu
Điều khiển qua mạng, cảm ứng hoặc điều khiển từ xa RF
Điều khiển qua mạng, cảm ứng hoặc điều khiển từ xa RF
Tích hợp chức năng hẹn giờ
Tích hợp chức năng hẹn giờ
Sơ đồ kết nối nguồn điện và thiết bị
Sơ đồ kết nối nguồn điện và thiết bị
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng 1 kênh SONOFF®
Công tắc cảm ứng 1 kênh SONOFF®
Công tắc cảm ứng SONOFF® 2 kênh
Công tắc cảm ứng SONOFF® 2 kênh
Công tắc cảm ứng 3 kênh SONOFF®
Công tắc cảm ứng 3 kênh SONOFF®
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® - Điều khiển qua Wifi, Remote RF
Công tắc cảm ứng SONOFF® 1, 2 và 3 kênh
Công tắc cảm ứng SONOFF® 1, 2 và 3 kênh

Đăng nhận xét Blogger

 
Top