Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU - Điều khiển qua Wifi, Remote RF

Công tắc cảm ứng SONOFF® T1 EU
Công tắc cảm ứng SONOFF® T1 EU
Cấp nguồn điện trực tiếp cho công tắc cảm ứng
Cấp nguồn điện trực tiếp cho công tắc cảm ứng
Hướng dẫn lắp đặt
Hướng dẫn lắp đặt
Ví dụ về điều khiển quạt với công tắc cảm ứng thông minh
Ví dụ về điều khiển quạt với công tắc cảm ứng thông minh
Hướng dẫn lắp đặt công tắc SONOFF® T1 EU âm tường
Hướng dẫn lắp đặt công tắc SONOFF® T1 EU âm tường
Quy cách đóng gói
Quy cách đóng gói
Công tắc cảm ứng SONOFF® T1 EU 1 kênh - Điều khiển 1 thiết bị
Công tắc cảm ứng SONOFF® T1 EU 1 kênh - Điều khiển 1 thiết bị
Công tắc cảm ứng SONOFF® T1 EU 2 kênh, điều khiển 2 thiết bị độc lập
Công tắc cảm ứng SONOFF® T1 EU 2 kênh, điều khiển 2 thiết bị độc lập
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 9
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 8
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 7
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 6
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 5
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 4
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 3
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 2
Công tắc cảm ứng âm tường SONOFF® T1 EU 1

Đăng nhận xét Blogger

 
Top