Navigation Menu

SONOFF® POW R2 - Công tắc wifi, RF 15A kiêm đồng hồ điện

SONOFF® POW R2 - Công tắc wifi, RF 15A kiêm đồng hồ điện
Sonoff Pow R2 - Điều khiển kiêm giám sát năng lượng
Theo dõi tình trạng tiêu thụ điện trực quan và đơn giản
Phiên bản R2 có nhiều nâng cấp
Bảo vệ quá tải
Kiểm soát, điều khiển qua mạng từ bất cứ nơi đâu trên thế giới
Lên lịch tắt/ mở điện
Thông số của công tắc thông minh Sonoff Pow R2
Ghép đôi với điện thoại nhanh chóng
SONOFF® POW R2 có thể được điều khiển qua giọng nói với Google, Amazon Alexa
1 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
2 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
3 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
4 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
5 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
6 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
7  Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
8 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
9 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
10 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2
11 Bộ công tắc thông minh SONOFF® POW R2

0 nhận xét: