SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI

Ổ cắm điện thông minh Sonoff S26, kết nối Wifi
Ổ cắm điện thông minh Sonoff S26, kết nối Wifi
Bên trong ổ cắm điện thông minh Sonoff S26
Bên trong ổ cắm điện thông minh Sonoff S26
Thông số kỹ thuật của Sonoff S26
Thông số kỹ thuật của Sonoff S26
Những tính năng nổi bật của ổ cắm điện thông minh S26
Những tính năng nổi bật của ổ cắm điện thông minh S26
Hẹn giờ pha cà phê mỗi ngày với ổ điện thông minh
Hẹn giờ pha cà phê mỗi ngày với ổ điện thông minh
Bật nước nóng tự động
Bật nước nóng tự động
Hẹn giờ ngắt sạc cho điện thoại
Hẹn giờ ngắt sạc cho điện thoại
Hẹn giờ bơm Oxy cho bể cá
Hẹn giờ bơm Oxy cho bể cá
Điều khiển bằng giọng nói khi dùng với Amazon Alexa và Google Assistant
Điều khiển bằng giọng nói khi dùng với Amazon Alexa và Google Assistant
Hoạt động với IFTTT
Hoạt động với IFTTT
12 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
11 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
10 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
9 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
8 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
7 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
6 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
5 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
4 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
3 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
2 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI
1 SONOFF® S26 - Ổ cắm điện thông minh kết nối mạng WIFI

Đăng nhận xét Blogger

 
Top