Cáp kết nối PLC Mitsubishi dòng FX với màn hình HMI Delta DOP A và DOP B

Hỗ trợ tất cả các PLC dòng FX của Mitsubishi kết nối với màn hình dòng DOP A và DOP B của hãng Delta.

Tags: #PLC #HMI #Mitsubishi #Delta

Nguồn: https://www.vietmatic.com/

Thương hiệu: ASAMOTION

Nhận xét