Cáp lập trình UC-PRG020-12A cho PLC Delta AH, DVP và HMI DOP B, TP

Cáp lập trình PLC và HMI  UC-PRG020-12A giúp download và upload chương trình:
1. PLC Delta dòng AH và DVP.
2. Màn hình HMI Delta dòng DOP B và TP text

Về chúng tôi:
WEB: https://www.vietmatic.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vnmatic/

Tags: #PLC #HMI #Delta #CápLậptrình

Nhận xét