Cáp lập trình PLC S7 200, USB PPI

Cáp lập trình dòng PLC S7-200 của hãng Siemens với chuẩn giao tiếp USB-PPI.

Tags: #PLC #S7200 #PPI #Siemens

Nhận xét