Hướng dẫn kết nối PLC S7 1200 và màn hình HMI Delta có cổng Ethernet1. Cấu hình PLC S7 1200 cho truyền thông TCP với màn hình Delta Ethernet
Trong phần mềm TIA Portal,
Vào phần Device Config để xem địa chỉ IP của PLCVào phần Properties, để thay đổi thuộc tính của PLCCho phép "Partner" đọc và ghi dữ liệu vào PLC

Quan trọng, tick chọn "Permit ... PUT/GET ..."


2. Cấu hình truyền thông cho HMI Delta có hỗ trợ giao thức TCP (Có cổng Ethernet)
Trong phần mềm lập trình Delta DOP Soft,
Cài đặt truyền thông từ thanh công cụ Option

Thêm một link kết nối Ethernet với PLC S7 1200


Cài đặt địa chỉ IP của HMI

Link chọn đọc/ ghi dữ liệu theo kết nối Ethernet vừa tạo


3. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho PC, giúp kết nối trực tiếp với PLC và HMI

Vào Intenet Setting để cài đặt địa chi IP tĩnh cho máy tính


Chú ý quan trọng:
- Địa chỉ IP tĩnh của PLC, HMI và PC phải cùng lớp mạng (chỉ khác nhau ở số cuối).

Phần mềm và thiết bị được sử dụng để thực hiện hướng dẫn "Kết nối PLC S7 1200 với màn hình HMI Delta" trên bao gồm:
  1. Máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 x64. Địa chỉ IP 1.1.1.99
  2. PLC S7 1200 CPU 1214C. Địa chỉ IP 1.1.1.120
  3. HMI Delta DOP-107EV. Địa chỉ IP 1.1.1.100
  4. Phần mềm lập trình PLC Siemens S7 1200: TIA Portal V15.1
  5. Phần mềm lập trình HMI Delta DOPSoft V4

Video hướng dẫn thực hành:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top