Driver cáp lập trình Siemens USB Adapter A2 cho Windows 10

Link tải về Driver USB Adapter A2 cho Windows 10 (x64/ x86):


>> PC-Adapter-USB-A2-V1.0

Cài đặt Driver USB A2 cho Windows 10

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, khởi động lại máy tính.
Cắm cáp lập trình Siemens USB Adapter A2, hiện tên thiết bị trong phần Manage là ok.

Nhận xét