Hướng dẫn upload chương trình từ PLC S7 1200 từ PLC về máy tính dùng TIA Portal


Bước 1: Tạo một Project, khai báo CPU trùng với mã thực tế

- Chi tiết: S7-1200 Part 1: Cấu hình hardware tự động, IP


Bước 2: Bật chế độ Online với PLC

Bước 3: Chọn mục Upload to device
Bước 4: Vào mục Program blocks để kiểm tra lại chương trình vừa upload raGhi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top