Biến tần Danfoss VLT chỉ chạy max 65Hz: Nguyên nhân và cách khắc phục
Nguyên nhân biến tần Danfoss VLT bị giới hạn ở 65Hz: 

Theo cài đặt mặc định, các biến tần Danfoss sẽ bị hạn chế tần số ngõ ra tại 65Hz do 2 Parameter quyết định là:

1. Motor Speed High Limit [Hz]: Giới hạn tốc độ cao của động cơ.

2. Max Output Frequency [Hz]: Tần số ngõ ra tối đa của biến tần.


Ví dụ: Với biến tần Danfoss VLT FC 280 parameter cài đặt tương ứng sẽ là:

4-14 Motor Speed High Limit [Hz]

4-19 Max Output Frequency


Cách khắc phục khi biến tần Danfoss chỉ chạy tối đa được 65Hz:

Thay đổi 2 giá trị Parameter trong phần cài đặt biến tần theo giá trị mong muốn.


Ví dụ: Thay đổi giá trị cài đặt của Pr. 4-14 và Pr. 4-19 cho biến tần DanfossVLT FC-280
Đăng nhận xét Blogger

 
Top