Dòng cảm biến quang Omron E3JK, điện áp 24V - 240VAC/DCDòng sản phẩm cảm biến quang Omron E3JK, tích hợp sẵn bộ chuyển đổi nguồn điện bên trong nên có dải điện áp rất rộng và linh hoạt: 24VDC - 240VDC hoặc 24VAC - 240VAC.

1. Cảm biến quang Omron thu - phát độc lập  E3JK-TR11

E3JK-TR11-C 2M 

Emitter: E3JK-TR11-L 2M

Receiver: E3JK-TR11-D 2M


E3JK-TR12-C 2M

Emitter: E3JK-TR12-L 2M

Receiver: E3JK-TR12-D 2M


E3JK-TR13-C 2M

Emitter: E3JK-TR13-L 2M

Receiver: E3JK-TR13-D 2M


E3JK-TR14-C 2M

Emitter: E3JK-TR14-L 2M

Receiver: E3JK-TR14-D 2M


2. Cảm biến quang  Omron thu - phát chung dùng gương E3JK-RR11

E3JK-RR11-C 2M

E3JK-RR13-C 2M

E3JK-RR12-C 2M


3. Cảm biến quang Omron thu - phát chung phản xạ E3JK-DR11

E3JK-DR11-C 2M

E3JK-DR12-C 2M

E3JK-DR13-C 2M

E3JK-DR14-C 2M

Đăng nhận xét Blogger

 
Top