Hướng dẫn đăng nhập vào cấu hình cài đặt Cisco RV110W


Bước 1: Reset router wifi Cisco RV110W để trả về giá trị cài đặt mặc định. Nếu là mới mua thì có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Truy cập vào IP mặc định của wifi Cisco 192.168.1.1.

Bước 3: Sử dụng User = cisco, password = cisco để đăng nhập.

Bước 4: Sau khi vào được giao diện cài đặt của RV110W, cài đặt các thông số cần thiết tùy ý.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top