Hướng dẫn nạp vào/ rút ra chương trình HMI DOP qua cổng Ethernet

Bước 1: Cắm dây mạng LAN vào màn hình HMI Delta


Bước 2: Tạo một project mới, với model trùng với HMI thực tếBước 3: Tạo môi trường kết nối PC - HMI là ethernet
Bước 4: Chọn mục Upload All Data để load toàn bộ dữ liệu của HMI DOP về máy tínhĐăng nhận xét Blogger

 
Top