Đầu dò nhiệt độ Pt100 APLISENS CT SW1, CT SW2

APLISENS CT SW1, CT SW2: Đầu dò nhiệt độ Pt100Thông số kỹ thuật về đầu dò nhiệt độ Pt100 Aplisens CT SW1, CT SW2:

  • Measuring range: Pt: -50...500°C for 10H2M, 15HM
  •  Admissible load: see Graph 3 (page IX/ 18)
  •  Material of wetted parts: 15HM, 20H2M (*)
  •  Standard immersion length: L=100, 140, 200 mm (*)

Nhận xét