Panasonic FX-301, Cảm biến phát hiện rò rỉ/ chất lỏng

Thông tin kỹ thuật về cảm biến Panasonic FX-301

- Thương hiệu: Panasonic
- Model: FX-301

Type

Model No.

Emitting element

Output

Leak
detection
fiber only

NPN output

FX-301-F7

Red LED

NPN open-collector transistor

PNP output

FX-301P-F7

PNP open-collector transistor

Liquid
detection
fiber only

NPN output

FX-301-F

Red LED

NPN open-collector transistor

PNP output

FX-301P-F

PNP open-collector transistor


Đăng nhận xét Blogger

 
Top