Cảm biến đo mức APLISENS SGE-25.Modbus

 APLISENS SGE-25.Modbus: Cảm biến đo mức truyền thông Modbus RTU/ RS485
Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất APLISENS SGE-25.Modbus:

  • Communication protocol RS485/Modbus RTU

Nhận xét