Cảm biến báo mức APLISENS SGE-25 Hastelloy: Dùng cho mọi nước thải

APLISENS SGE-25 Hastelloy: Đo mức mọi nước thải với chất liệu không bị ăn mòn


Thông tin kỹ thuật về APLISENS SGE-25 Hastelloy:

  •  All wetted parts made in Hastelloy
  •  Any measurement range from 2 up to 20 m H2O
  •  Integrated internal overvoltage protection circuit
  •  Marine certificate

Nhận xét