Tạo mã khóa chống Upload, download cho PLC Siemens S7 300:

Bước 1: Vào phần Hardware, chọn PLC
Bước 2: Trong phần thuộc tính của PLC, đi đến mục "Protection"
Bước 3: Chọn mục 3 (khóa Read, write).
Bước 4: Nhập mật khẩu (8 ký tự)
Bước 5: Lưu lại và Download phần Hardware xuống PLC.
Khi truy cập vào PLC, một bảng báo yêu cầu nhập mật khẩu sẽ hiện lên.
Nhập đúng thì PLC mới cho phép Online, đọc chương trình bên trong.


Khi muốn download chương trình vào PLC, PLC sẽ yêu cầu mật khẩu để ghi chương trình vào PLCGhi chú: Hình ảnh minh họa và video được thực hiện với,

- PLC Siemens CPU319-3DP/PN

- Phần mềm lập trình STEP 7 Manager

- Máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 64bit.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top