Các bước để tải về PC chương trình PLC Mitsubishi FX qua cổng USB:

Bước 1: Kết nối PLC và Máy tính bằng cáp USB Bước 2: Vào mục Online, chọn Read from PLC Bước 3: Chọn loại PLC tương ứng khi được hỏi PLC Type Bước 4: Chọn cổng kết nối USB Bước 5: Bấm Execute để bắt đầu quá trình Upload chương trình PLC Bước 6: Lưu chương trình PLC vừa upload ra vào PC

Đăng nhận xét Blogger

 
Top