Chuyển màn hình HMI Delta tự động theo PLC

B1: Tạo chương trình PLC và HMI như bình thường.B2: Tạo lệnh Marco tự động chuyển trang theo điều kiện cho HMIGhi chú:

- Hình ảnh, video minh họa được thực hiện trên PLC Siemens S7-1200 và HMI Delta DOP -107EV

- PLC và HMI kết nối bằng giao thức Ethernet ISO TCP


Ví dụ minh họa:

- Nếu I0.1 = "1", HMI sẽ tự động chuyển sang trang màn hình số 2.

- Nếu I0.1 = "0", HMI sẽ tự động chuyển sang trang màn hình số 1


Video hướng dẫn chi tiết chuyển trang màn hình HMI delta theo ngõ vào PLC S7-1200:


>> Hướng dẫn kết nối & lập trình màn hình HMI Delta


Đăng nhận xét Blogger

 
Top