Các bước để tải về chương trình HMI Delta về máy tính

1. Chọn cổng kết nối HMI - PC

2. Bấm chọn Upload chương trình từ HMI

3. Nhập passwoard (nếu yêu cầu)

4. Lưu file chương trình màn hình lại
.
Thông tin thêm, Video được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- Phần mềm lập trình HMI Delta DOP Soft.

- Màn hình HMI Doft B series.


Video thực hành tải về chương trình màn hình HMI Delta

Đăng nhận xét Blogger

 
Top