Dòng biến tần VLT F301, FC302 hãng Danfoss


Dải điện áp và công suất rộng:

  • 3 x 200-240 V...0.25-37 kW
  • 3 x 380-500 V...0.37 kW – 1.1 MW
  • 3 x 525-600 V...0.75-75 kW
  • 3 x 525-690 V...1.1 kW – 1.4 MW

Một số mã hàng phổ biến của biến tần Danfoss VLT FC301, FC302:

FC-301P2K2T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-301P7K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-301P7K5T4E55H1XXCXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-301PK55T4Z20H3TXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-301PK75T4Z20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302N110T5E20H4BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302N110T5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302N132T5E21H2XGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302N160T5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302N250T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302N315T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302N90KT5E20H2BGCDXQSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302N90KT5E5MH4BGCJXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P11KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FC-302P11KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P11KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P11KT5E20H2XGCXXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P11KT5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P11KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P11KT5E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P15KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0B7CXXXXD0

FC-302P15KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P15KT5E20H1BGXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302P15KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FC-302P15KT5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P15KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P18KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FC-302P18KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P18KT5E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P1K1T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FC-302P1K1T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FC-302P1K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P1K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

FC-302P1K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXC4XXXDX

FC-302P1M0T7E54B2XGC7XXSXXXXAXB4CXRXXD0

FC-302P22KT5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

FC-302P22KT5E20H2XGCDXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P22KT5E20H2XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX

FC-302P22KT5E20H2XXCDXXSXXXXAYBRCXXXXDX

FC-302P22KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P22KT5E55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P22KT5P20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P2K2T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P2K2T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P2K2T5E20H2XXCXXXSXXXXAYBRCXXXXDX

FC-302P30KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P30KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P30KT5E20H1XGXXXXSXXXXALB2CXXXXDX

FC-302P30KT5E20H2XGCDXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P30KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P30KT5P55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P315T5E54B2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P355T5E54N2XGC7XXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P37KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P37KT5E20H2XGCDXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P37KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P37KT5E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P37KT5P20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P3K0T5E20H1BNXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302P3K0T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P3K0T5E20H1XGXXXXSXXXXALB8CXXXXDX

FC-302P3K0T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P400T5E54B2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P45KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P45KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P45KT5E20H2BGCDXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P45KT5E20H2XGCDXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P45KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P45KT5P20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P4K0T5E20H2XGXXXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P4K0T5E55H1XGX1OXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P55KT5E20H2XGCDXXSXXXXAYBXCXXXXDX

FC-302P55KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P55KT5E55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FC-302P55KT5E55H2XGX1XXSXXXXALB2CXXXXD0

FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P5K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P5K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P5K5T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P630T5E54H4XGC3XXSXXXXA0BKCXXXXD0

FC-302P630T5E54N4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P630T7E54B2XGC7XXSXXXXAXB4CXRXXD0

FC-302P75KT5E21H2BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXC4XXXDX

FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

FC-302P7K5T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P7K5T5E55H1XGXXOXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P7K5T5E55H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302P7K5T5E66H1BGX1XXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P800T5E21H2RGC7XKSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P800T5R5XH2XGC3XKSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302P900T7R2AB2XGC3XXSXXXXA0BRCXXXXDX

FC-302PK25T2E20H2BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302PK37T5E20H1BNXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302PK37T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302PK55T5E20H1BNXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302PK55T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXALB8CXXXXD0

FC-302PK75T5E20H1XGXXXXS067XAXBXCXXXXDX

FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FC-302PK75T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXĐăng nhận xét Blogger

 
Top