Hướng dẫn đọc tín hiệu tương tự (analog) cho PLC Siemens S7 1200 trong TIA Portal


Bước 1: Đấu nối với tín hiệu analog vào PLC theo sơ đồ bên dưới.

Áp dụng cho các loại cảm biến/ transmiter có ngõ ra dòng/ áp 2, 3 hoặc 4 dây.Bước 2: Trong TIA Portal, cấu hình hardware cho ngõ vào Analog

Bao gồm địa chỉ Word lưu giá trị đo, cấu hình ngõ vào dòng/ áp, dải đoBước 3: Viết chương trình đọc giá trị analog với hàm NORM_X và SCALE_X


Note:

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.
- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.

Chương trình ví dụ:
- Cảm biến điện áp được kết nối vào analog input Channel0
- Địa chỉ của channel0 là IW64
- Dải đo là 0~10V

Đăng nhận xét Blogger

 
Top