Hướng dẫn upload chương trình PLC Schneider

1. Tại trang bắt đầu của SoMachine, chọn "Connect Controller" ...


2.  Chọn "Upload project from controller" để bắt đầu quá trình upload chương trình PLC


3. Lưu trữ project vừa upload ra vào ổ máy tính


Xem thêm:


Ghi chú: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
  • PLC Schneider Modicon M258 - TM258LF42DT
  • Phần mềm lập trình SoMachine V4.3
  • Hệ điều hành PC Windows 10 64 bit

Đăng nhận xét Blogger

 
Top