Hướng dẫn upload chương trình PLC Delta DVP10MC về PC


1. Kết nối cáp PLC với PC (Delta  UC-PRG-020-12A)2. Lựa chọn cổng truyền thông cho PC và PLC


3. Chọn Upload để bắt đầu quá trình tải về chương trình PLC


4. Online để check lại chương trình sau khi upload và lưu file chương trình vào PC


Note: Hình ảnh minh họa được thực hiện với:
  • PC chạy hệ điều hành Windows 10 64 bit.
  • Phần mềm lập trình PLC Delta WLSoft Ver 2.49
  • PLC Delta DVP10MC

Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top