Hướng dẫn tạo project PLC Modicon Schneider


1. Mở phần mềm SoMachine ra và chọn New Project
2. Bắt đầu viết một đoạn chương trình đơn giản để test PLC


3. Vào Devices để link biến nhớ với các đị chỉ của PLC4.  Thay đổi trạng thái của ngõ vào I0.0 và I0.1 và theo dõi ngõ ra Q0.0
Note: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
- Phần mềm Schneider Somachine V4.3
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Schneider Modicon M258  (Mã  TM258LF42DT)


Xem thêm:

>> Hướng dẫn lập trình PLC Schneider, Somachine


Đăng nhận xét Blogger

 
Top