Khối lệnh SET/ RESET PLC Schneider Modicon

1. Kéo/ thả khồi lệnh Set/ Reset từ thư viện SoMachine ra để sử dụng


Chức năng của đoạn chương trình ví dụ trên sẽ là:
- Ấn nút nhấn START (Pb_Start), đèn H_Run sẽ sáng.
- Ấn nút nhấn STOP (Pb_Stop), đèn H_Run sẽ tắt.
Khi cả 2 ngõ vào SET và RESET cùng có tín hiệu, khối chức năng sẽ cho kết quả là Q1 = False.

2. Download chương trình vào PLC, Online và chạy thử


Note: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
- Phần mềm Schneider Somachine V4.3
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Schneider Modicon M258 (Mã  TM258LF42DT)


Xem thêm:

>> Hướng dẫn lập trình PLC Schneider, Somachine


Đăng nhận xét Blogger

 
Top