Lệnh AND trong PLC Schneider Modicon

1. Chức năng và cách sử dụng
- Chức năng: Là khối hàm so sánh Logic AND với nhiều ngõ vào (2, 3 hoặc 4).
- Cách sử dụng: Lệnh so sánh AND có sẵn trong thư viện Boolean, kéo và thả khối hàm để bắt đầu viết chương trình.


3. Chạy thử chương trình với PLC thực


Note: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
- Phần mềm Schneider Somachine V4.3
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Schneider Modicon M258  (Mã  TM258LF42DT)


Đăng nhận xét Blogger

 
Top