Hướng dẫn kết nối PLC Modicon với HMI Schneider
1. Tạo Project mới với Somachine


2. Trong Logic Builder
2.1. Viết chương trình PLC trong Logic Buider
- Khai báo biến ở kiểu Global (biến toàn cục).
- Link biến Global vào địa chi IO vật lý (Nếu có).
2.1. Build thư viện Symbol trong Tooltree
- Thêm Object là Systems Configuration
- Chọn Build  để tạo symbol3. Trong Vijeo Designer
3.1. Khai báo cấu hình kết nối IO Manager trong Vijeo Designer
- Nhập tên (Node Name) hoặc địa chỉ của PLC3.2. Tạo biến địa chỉ cho HMI
- Nhập biến từ PLC Schneider bằng cách Import3.3. Viết chương HMI
4. Download chương trình xuống PLC, HMI và chạy thử
Note: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
- Phần mềm Schneider Somachine V4.3
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.
- PLC Schneider Modicon M258 (Mã  TM258LF42DT)
- HMI Schneider SCU

Đăng nhận xét Blogger

 
Top