AFT TRENCHERS LIMITED

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AFT TRENCHERS LIMITED:

 • hopper
 • trencher
 • crawler trencher
 • sand spreader
 • mobile hopper
 • excavator trencher
 • tractor trencher
 • rockwheel trencher
 • chain trencher / tractor-mounted
 • drainage trencher / tractor-mounted
 • chain trencher / tractor-mounted


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top