AFTC GROUP

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AFTC:

 • adhesive tape
 • double-sided adhesive tape
 • transparent adhesive tape
 • aluminum adhesive tape
 • foam adhesive tape
 • rubber adhesive tape
 • removable adhesive tape
 • glazing adhesive tape
 • aluminum adhesive tape / for the building industry
 • double-sided adhesive tape / acrylic / acrylic foam / aluminum
 • double-sided adhesive tape / acrylic / acrylic foam / aluminum


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top