AFRITEX VENTURES

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Afritex Ventures:

 • seafood
 • shrimp
 • frozen shrimp
 • whole shrimp
 • headed shrimp
 • cooked shrimp
 • tuna
 • snow crab
 • frozen tuna / fresh / pinbone out / cooked
 • frozen swordfish / fresh / pinbone out / skinless
 • fresh bream / frozen / cooked / headed


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top