AIER ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Aier Environmental :

 • filter
 • dust collector
 • air filter
 • fume extractor
 • filter cartridge
 • pocket filter
 • welding fume extractor
 • cartridge filter
 • sausage vacuum filler / for ham / for mortadello / automatic
 • air filter cartridge / for gas / for dairy products / fine
 • air filter cartridge / dust / polyester / pleated


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top