AIMTEC
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Aimtec :

 • power supply
 • DC/DC converter
 • encapsulated DC/DC converter
 • SMD DC/DC converter
 • AC/AC power supply
 • adapter power supply
 • industrial DC/DC converter
 • compact DC/DC converter
 • SIP-7 DC-DC converter / unregulated / high I/O isolation
 • SMD DC-DC converter / unregulated / high-power / compact
 • DIP DC-DC converter / unregulated / high I/O isolation


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top