ALPHA MARATHON TECHNOLOGIES GROUP, INC.
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Alpha Marathon Technologies Group, Inc.:

 • extruder
 • extrusion die
 • extrusion line
 • screen changer
 • single-screw extruder
 • blown film extrusion line
 • hydraulic screen changer
 • discontinuous screen changer
 • film winder / for extrusion lines
 • blown film coextrusion line / for PP / multilayer
 • single-screw extruder


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top