AMBAFLEX SPIRAL CONVEYOR SOLUTIONS
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AmbaFlex Spiral Conveyor Solutions:

 • conveyor
 • belt conveyor
 • accumulation conveyor
 • curved conveyor
 • bottle conveyor
 • spiral conveyor
 • modular conveyor
 • roller conveyor
 • belt conveyor / for the food industry / for bottles / container
 • modular conveyor / belt / curved / inclined
 • accumulation conveyor / belt / carton / for trays


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top