AMBRELL
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Ambrell:

 • heat exchanger
 • software
 • coil
 • process software
 • induction heater
 • analysis software
 • visualization software
 • air/water heat exchanger
 • parts assembly induction heater / for heat treatment / 110-240 V / portable
 • parts assembly induction heater / 340-480 V
 • bearing induction heater / for parts assembly / for metal sheets / for metal pipes


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top