DANA-TECHNOLOGY APS


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu DANA-Technology:

 • dosing dispenser
 • palletizer
 • cleaning machine
 • extruder
 • volumetric dosing dispenser
 • depalletizer
 • destoner
 • automatic depalletizer
 • pick-and-place depalletizer / for cans / jar / for plastic containers
 • transfer pump unit / electrically-powered
 • automatic palletizer / tower / handling / positioning


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top