DE ANGELI PRODOTTI


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu De Angeli Prodotti:

 • cable
 • electrical wire
 • enameled electrical wire
 • insulated electrical wire
 • copper electrical wire
 • multi-strand cable
 • aluminum cable
 • steel cable
 • CTC electrical wire / enameled / flat
 • CTC electrical wire / enameled / copper
 • enameled electrical wire / copper / single-conductor / flat


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top