B. H. BUNN COMPANY


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu B. H. Bunn:

 • stretch wrapper
 • rotary arm stretch wrapper
 • manual stretch wrapper
 • wood stretch wrapper
 • stretch wrapper for the furniture industry
 • stretch film stretch wrapper
 • tying machine
 • package stretch wrapper
 • meat string tying machine / stainless steel
 • rotary arm stretch wrapper / manual / package / for large products
 • rotary arm stretch wrapper / manual / package / flexible


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top