BAODE HEAT EXCHANGER CO.,LTD


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Baode:

 • heat exchanger
 • insulator
 • plate heat exchanger
 • heat exchanger plate
 • water/oil heat exchanger
 • air/water heat exchanger
 • water/water heat exchanger
 • swimming pool heat exchanger
 • plate heat exchanger / liquid/liquid
 • shell and tube heat exchanger / liquid/liquid / stainless steel / titanium
 • brazed plate heat exchanger / air/water


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top