Sao lưu và khôi phục HMI Siemens với SIMATIC ProSave V7.1Các màn hình SIMATIC đời cũ như OP17, OP17, TP27, OP27, TD37, OP37, ... có thể được sao lưu (backup) và khôi phục (restore) bằng phần mềm ProSave V7.1.

ProSave V7.1 được tích hợp sẵn khi cài đặt WinCC Flexible 2004.

Các bước sao lưu và khôi phục HMI Siemens TP và OP:

1. Kết nối màn hình  Simatic HMI với PC, sử dụng các cáp kết nối được hỗ trợ như  Profibus, MPI, TTY, RS232, RS422, RS485.
2. Đặt màn hình TP27 vào chế độ Transfer.
3. Chọn các chức năng sao lưu (backup) hoặc khôi phục (restore) tương ứng.


- Đặt màn hình HMI Siemens vào chế độ Serial Transfer


- Trong phần mềm SIMATIC Prosave V7 (Bản WinCC Flexible 2004)
- Chọn backup để bắt đầu quá trình tạo file sao lưu cho màn hình HMI Siemens.- Quá trình backup HMI SIMATIC đang chạy


- Hoàn thành quá trình Backup- Để bắt đầu khôi phục (restore) màn hình HMI Siemens từ 1 file đã tạo ra trước đó, chọn chức năng Restore trong phần mềm SIMATIC ProSave V7.1- Hoàn thành quá trình khôi phục HMI Siemens TP/OP đời cũ- Sau khi quá trình Restore hoàn tất, HMI và phần mềm ProSave sẽ hiện thông báo kết quả.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top