Hướng dẫn Upload bảng cấu hình phần cứng PLC Omron


Sau khi Upload chương trình PLC Omron về máy tính, nếu vẫn thiếu cấu hình phần cứng (IO Table), có thể thực hiện các bước sau để tải cấu hình hardware của PLC Omron về máy tính theo các bước sau:


Xem thêm:
- Hướng dẫn upload chương trình PLC Omron SYSMAC CS1H | CPU65H

Đăng nhận xét Blogger

 
Top