Kết nối PLC S7-200 Smart với HMI Schneider Magelis qua cổng Ethernet | HMIGXU35121. Lập trình PLC S7-200 Smart
- Trong phần mềm STEP 7-MicroWIN SMART, lập trình như thông thường.


- Cài đặt địa chỉ IP cho PLC (Địa chỉ IP này sẽ dùng để truyền thông với HMI)


2. Thiết kế giao diện cho HMI HMIGXU3512 với phần mềm Vijeo Designer Basic
- Trong phần mềm Vijeo Designer Basic, thiết kế 1 giao diện để chuẩn bị kết nối với PLC Siemens S7-200 SMART


- Trong phần IO Manager, tạo 1 Driver để liên kết truyền thông với PLC S7-200 SMART, địa chỉ IP chính là địa chỉ của PLC S7-200 SMART như đã tạo ở mục 1.


- Vào mục Variables để tạo các biến liên kết với PLC S7-200 SMART


- Download chương trình xuống HMI và PLC để chạy thử.
(Nếu không có màn hình Schneider Magelis HMIGXU3512, có thể sử dụng chế độ chạy mô phỏng - vẫn kết nối được với PLC S7-200 SMART thực như bình thường)Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top